© 2017 Arhitektura minimal d.o.o. sva prava pridržana

May 15, 2018

Jeste li ikad imali osjećaj da su vaši poslovi, radni zadaci ili struka općenito postali prekopleksni za vas? Novi zakoni i pravilnici, novi kolege i brda dokumentacije u jednom se trenutku mogu činiti previše, i pitanje je: Što onda?

May 15, 2018

Have you ever had a feeling that your job, work assignments or profession in general have become too complex for you? New laws and regulations, new colleagues and tons of documentation can seem overwhelming in one moment, and question is: W...

March 1, 2018

If you thoroughly think how often you present, you would be surprised that you do it every day, instead of once a month like in college or to your client. Every sharing of information to a colleague, client or to yourself requires some form...

March 1, 2018

Da malo podrobnije razmislite koliko često prezentirate nešto iznenadili bi se da to činite svakodnevno, a ne jednom mjesečno kao na primjer na fakultetu ili klijentu. Svako prenošenje informacija kolegi, klijentu ili samome sebi zahtjeva n...

February 12, 2018

Najlakši način učenja je učiti od drugih. Promatraj i ponovi proučeno sa svojim 'twistom' na cijelu priču. U ovoj objavi ću navesti nekoliko Internet stranica, knjiga i aplikacija koje mi olakšavaju svakodnevni rad, kako u uredu tak...

February 12, 2018

INTRO

Easiest way to learn is to learn from others. Observe, repeat and do it with a personal. In this post we will present few books, applications and websites in which I seek inspiration and knowledge. I encourage you to setup a folder in...

February 1, 2018

Svi koristimo Revit prečace koji su zadani te su oni uglavnom korisni, ali nakon nekog vremena dodamo nove ili izmjenimo postojeće. Prilikom izrade modela u Revitu koriste se isti prečaci stotinama puta što akumulirano kroz jedan vremenski...

February 1, 2018

Everyone using Revit uses shortcuts which are by default good, but after a while we add new and maybe adapt old one. When creating a model in Revit, you use same commands hundreds and hundreds of times which accumulated can result in time g...

January 22, 2018

U Arhitekturi minimal njegujemo poticajno radno okruženje i osjećaj za zajedništvo. Stoga svakodnevno razgovaramo o raznim idejama unaprjeđenja rada, organizacije i života. Iz jednog o takvih trenutaka je proizašla ideja o blogu kao mjestu...

January 22, 2018

Here at Arhitektura minimal we cherish the encouraging work atmosphere and the sense of collectiveness. Because of that we talk daily about different ideas for improvement of work process, self-organization and life. From one of those momen...

Please reload

Kategorije / Categories
Please reload