© 2017 Arhitektura minimal d.o.o. sva prava pridržana

Conar d.o.o. (author arh. Boris Frgić)

2011.

2009.

2009.

2009.

2009. -

2010.

2008.

Riva shopping mall reconstruction, Poreč, Croatia

Apartment building Šubićevac, Šibenik, Croatia

Apartment building Brodarica, Šibenik, Croatia

Head office Lidl, Velika Gorica, Croatia

Cvjetni prolaz, Zagreb (author: Atelier Podrecca, Wien - arh. Boris Podrecca)

Office building Baks, Zaprudski otok, Zagreb

           BIM           projektna dokumentacija           detalji           troškovnik           vođenje          savjetovanje

područje suradnje